Overgewicht

  Overgewicht2017-11-02T12:08:58+00:00

  Project Description

  De Columbus effecten :

  • – 9,6% van de serum triglyceriden

  • – 600 g in 8 weken

  In een dubbelblinde, gerandomiseerde Spaanse studie consumeerden 40 postmenopauzale vrouwen 1,13 Columbus eieren per dag, terwijl de controlegroep 0.65 standaard eieren per dag gebruikte zonder verdere dieetveranderingen.

  Metabolische risicoparameters (bloedlipiden, bloeddruk, insuline, glycosylated hemoglobine, gewicht, tailleomvang) waargenomen voor en na 8 weken toonden een verbetering van het hart- en vaatrisico van 3% volgens Frammingham.

  Triglyceriden (-9,6%), insuline (-20%), bloeddruk (-6%) en gewicht (-600 g) worden verbeterd, wat het belang weergeeft van het vervangen van standaard eieren door Columbus eieren in deze populatie.

  Referentie: Effects of substituting standard eggs for Columbus eggs in the diet of Spanish postmenopausal female volunteers. Prado Martinez, C., et al., 2002, Wild Food for Health 125 – 138.

  MEER INFORMATIE

  Download de klinische studie